80+ vestigingen in Nederland

Merk-erkend schadeherstel

Schadeherstel- en BOVAG garantie

Duurzaam ondernemen

Beckers Autoherstel Groep - Duurzaamheid & MVO

Beckers Autoherstel Groep en Duurzaamheid 850x1000

Terwijl de wereldbevolking toeneemt, worden grondstoffen voor productie schaarser en kostbaarder. Om deze uitdaging te adresseren, is de transitie naar een circulaire economie, waarin grondstoffen hergebruikt worden, essentieel. Het kabinet streeft naar een aanzienlijke reductie van 50% in het gebruik van mineralen, fossiele grondstoffen en metalen tegen 2030, met het uiteindelijke doel volledig circulair te zijn in 2050.

{{site_name}} heeft dit belang al vroeg erkend. Voor hen zijn duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd kernelementen geweest. Dit blijkt uit elk facet van hun bedrijfsvoering, van de keuze voor duurzame materialen tot het aanbieden van hybride Toyota's als vervangende auto's voor klanten.

Meer informatie over ons duurzaamheidsinitiatief en maatschappelijke verantwoordelijkheid is op deze pagina te vinden.

CO2-Engagement

Via de CO2-Prestatieladder worden we gemotiveerd om onze CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. We streven naar transparantie in onze CO2-emissies en voortgang in het verminderen ervan. Met de verwezenlijking van niveau 3 concentreren we ons op de reductie van de uitstoot van onze eigen organisatie, wat ons een helder overzicht geeft van onze energieconsumptie.

CO2- en Energiebeleid bij {{site_name}}

Onze duurzaamheidsambitie, met een nadruk op CO2-reductie, heeft ons ertoe gebracht om vanaf 2021 jaarlijks ten minste 5% van onze CO2-uitstoot te verminderen. Hierbij richten we ons op elektriciteit en gas. Onze langetermijnvisie: {{site_name}} volledig CO2-neutraal tegen 2050.

CO2-Doelstellingen en Initiatieven bij {{site_name}}

Tegen 2023 streven we ernaar onze CO2-uitstoot met 12% te verminderen (vergeleken met 2020). Daarvoor hebben we drie concrete stappen ge√Įdentificeerd:

  1. Vermindering van 2% in de CO2-uitstoot van onze voertuigen door elektrificatie en het uitbreiden van de haal- en brengservice.
  2. Vermindering van 5% in de CO2-uitstoot van onze machines.
  3. Vermindering van 5% in de CO2-uitstoot door over te schakelen op groene energie.

In onderstaande documenten kunt u meer lezen over onze duurzaamheidsambities.

CO2 Prestatieladder

Tussentijdse rapportage Beckers & Mulder 2022

EIR Beckers & Mulder 2021

Sector-en-Keteninitiatieven-Beckers 2022

Footprint Beckers 2021

Footprint Beckers Mulder Bartels

ABSCo2Cert